Hier volg 'n paar fotos van ons fasiliteite / Here follows a few photos of our facilities

Lapa: Word verhuur vir privaat geleenthede of daar kan 'n program vir u uitgewerk word vir spanbou geleenthede of selfs afsluitings funksies / Can be  rented out for private functions or a program can be designed for a teambuilding or end-of-year function

Oorslaap fasiliteite / Overnight facilities: Enkel/Dubbel kamers teen R120 p.p.p.d en Gemeenskaplike kamers teen R100 p.p.p.d / Single/Double rooms for R120p.p.p.n and Common rooms for R100p.p.p.n

 

 

 

 

 

 

Hier volg 'n paar foto's van al die pret met ons partytjies. / Here follows a few photos of all the fun we have with our parties.

'n Paar foto's van ons leierskampe / A few photos of our leadership camps

'n Paar foto's van ons sport kampe / A few photos of our sports camps