Adventure Peaks bestaan uit Antoinette Wildon en Jackie Knoetze, saam is ons twee se doel om 'n verskil te maak in die kinders se lewens wat oor ons pad kom.

 

Ons het die besigheid van die grond af gebou met ons geloof en vertroue en ons weet wat is harde werk. Dus wil ons ons passie oordra aan die kinders met dit wat ons hulle bied en ons hoop sodoende dat hulle daaruit sal baat vind.

 

 

Adventure Peaks consist of Antoinette Wildon and Jackie Knoetze, together our objective is to make a difference in the childrens lives that cross our path.

 

We have built our business from the ground up with faith and trust and we know what hard work is. Thus we want to carry our passion over to the children with what we offer them and hope that they will benefit from it.